Showing posts with label dich vu cung ung nhan luc. Show all posts
Showing posts with label dich vu cung ung nhan luc. Show all posts

Sunday, July 19, 2015

Công ty cung ứng nhân sự uy tín Hồ Chí Minh

Công ty cung ứng nhân sự uy tín Hồ Chí Minh 


Công ty cung ứng nhân sự công ty nào uy tín và đào tạo nhân sự hiện nay.

Cung ứng nhân lực Luôn là câu hỏi các nhà lãnh đạo đi đâu tìm nhân sự. Lượng lao động đào tạo hằng năm ra trường rất nhiều ở các trường Đại học, nhân sự tiềm năng và lượng nhân sự cần việc làm chiếm con số cũng không ít. Đi tuyển dụng và thời gian đào tạo cũng phức tạp về chuyên môn, kỹ năng làm việc làm tốn chi phí các công ty, vậy tại sao không tìm đến các công ty chuyên tuyển dụng hay gọi là "săn đầu người" tuyển dụng và đào tạo kỹ năng cơ bản.

Công ty cung ứng nhân sự - Nhu cầu cao, thu nhập hấp dẫn
Navigos Search, công ty tuyển dụng nhân sự cao cấp, cho biết, mỗi năm doanh nghiệp này tìm kiếm, tuyển dụng thành công khoảng 1.000 vị trí nhân sự cao cấp cho các doanh nghiệp có nhu cầu. Trong đó, thường xuyên có nhu cầu “săn” nhân sự cao cấp là các doanh nghiệp FDI, chiếm đến 85%; khoảng 15% còn lại thuộc về các doanh nghiệp cổ phần và tư nhân.

Công ty cung ứng nhân sự - Thực tế, sức “nóng” trên thị trường nhân sự cao cấp không chỉ nằm ở nhu cầu cao, mà mức lương – thu nhập, chế độ đãi ngộ các doanh nghiệp đưa ra vẫn rất hấp dẫn.

Về công ty cung ứng nhân lực MP Telecom chuyên đào tạo cung ứng nhân lực, cung ứng nhân sự, cung cấp các giải pháp contact center - giải pháp call center đáp ứng nhu cầu nhân sự từ cao cấp đến cấp thấp.

Với Mp telecom đã hợp tác với các đối tác hàng đầu Việt Nam tất cả các lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, tổng đài.

Mọi chi tiết website http://cungungnhanluc.vn/
Video https://www.youtube.com/watch?v=FEPybwp5JxY&feature=youtu.be
  • Categories